QUY ĐỊNH KHẢO SÁT


1. Cách thức bình chọn.

- Người tiêu dùng tham gia bình chọn thông qua các kênh thông tin chính của chương trình bình chọn “Sản phẩm – dịch vụ thương hiệu Việt 2017”.

+ Bình chọn trên Website của các cơ quan, tổ chức và một số cơ quan báo chí.

+ Bình chọn trên Fanpage Festival Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

+ Bình chọn trực tiếp tại Hội chợ - Triển lãm “Sản phẩm – dịch vụ thương hiệu Việt 2017”.

2. Người tiêu dùng đánh giá, bình chọn sản phẩm, dịch vụ thông qua các tiêu chí:

- Chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Giá thành.

- Dịch vụ hậu mãi, khuyến mãi.

- Mức độ thân thiện với môi trường.

- Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ phục vụ lợi ích cho cộng đồng.