GIỚI THIỆU CHUNG

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này lên tầm cao hơn, tăng cường kết quả tuyên truyền thể chế hóa các chủ trương, chính sách phát triển, mở rộng thị trường nội địa, cổ vũ, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ… động viên nhân dân cả nước xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến nội dung, phương thức của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình tôn vinh "Sản phẩm, Dịch vụ Việt Nam được tin dùng - Top Vietnam Service Product - Do người tiêu dùng bình chọn, đã trở thành một danh hiệu cao quý để các doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu đạt được.
Qua 02 lần tổ chức, chương trình thành công tốt đẹp, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà Nước. Việc triển khai tổ chức Chương trình công bố bảng vàng vinh danh “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng" lần thứ III-2016 - Top VietNam Service Product 2016" không chỉ giáo dục lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam thông qua thực tế sử dụng sản phẩm, dịch vụ Việt Nam mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm nhập siêu, chống lạm phát, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. Đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chương trình khảo sát và công bố bảng vàng vinh danh “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng" lần III-2016 do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam, Báo Thương hiệu và Công luận chủ trì tổ chức, Tạp chí Thương gia và Thị trường Bảo trợ thông tin và Công ty cổ phần Truyền thông Đông Nam phối hợp tổ chức.