GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình bình chọn và công bố “Sản phẩm – Dịch vụ Việt Nam vì cộng đồng” do người tiêu dùng bình chọn cho các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín phục vụ lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng là một trong những hoạt động lớn trong khuôn khổ Festival Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, chủ đề “Bản sắc và Hội nhập”.

Sự bình chọn của người tiêu dùng Việt Nam là động lực để doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng giá thành phù hợp có sức cạnh tranh cao với sản phẩm nhập ngoại, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sản phẩm, dịch vụ chất lượng, uy tín phục vụ lợi ích cộng đồng, đóng góp cho đời sống cộng đồng chính là đạo đức kinh doanh, là sự cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp được bình chọn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh Quốc gia thông qua hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, dịch vụ uy tín được cộng đồng trong và ngoài nước đón nhận.

Chương trình bình chọn và công bố “Sản phẩm – Dịch vụ Việt Nam vì cộng đồng” là cơ hội lớn để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thông qua sự đánh giá trực tiếp của người tiêu dùng. Song hành với thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ phục vụ lợi ích của cộng đồng là sự thành công của quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế Việt Nam bền vững nói chung và phát triển văn hóa doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong nước nói riêng.

Là chương trình bình chọn được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có văn hóa kinh doanh, uy tín về sản phẩm và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập.