GIẢI THƯỞNG - DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Đây là giải thưởng đầu tiên và có uy tín nhất ghi nhận những thành tích xuất sắc mà doanh nghiệp Việt Nam đạt được ngay sau 1 năm Việt Nam chính thức ra nhập WTO. Qua 5 lần tổ chức giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” đã thực sự trở thành danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu

Nhằm giới thiệu, tôn vinh các Doanh nghiệp Việt Nam thực sự phấn đấu để nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế và Công ty Truyền thông Đông Namphối hợp tổ chức chương trình bình chọn và trao tặng giải thưởng "Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển". Đây là giải thưởng đầu tiên và có uy tín nhất ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các Doanh nghiệp Việt Nam đạt được ngay sau 01 năm Việt Nam chính thức ra nhập WTO. Chương trình bình chọn và trao tặng giải thưởng đã được tổ chức 05 lần (2007 – 2013) đã có những đóng góp tích cực trong việc động viên kịp thời các Doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hội nhập quốc tế, thi đua phấn đấu để nâng cao tiềm lực của Doanh nghiệp, sức cạnh tranh của sản phẩm, hiệu quả kinh tế hội nhập của Doanh nghiệp.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan, ban, ngành TW nêu trên cùng với hệ thống tiêu chí bình xét được xây dựng quy mô và chuyên nghiệp bằng thang điểm cụ thể, minh bạch, giải thưởng "Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển" đã thực sự trở thành danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho các Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu đạt đẳng cấp cạnh tranh quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu ra thị trường thế giới, phát triển và mở rộng thị trường nội địa.