CHƯƠNG TRÌNH: VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐOÀN KẾT PHÁT TRIỂN 2015

Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Ban Đối ngoại Trung Ương Đảng, Bộ Ngoại Giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Năm 2015 ấn định sự ra đời của Cộng đồng ASEAN, với mục tiêu tổng quát là xây dựng một tổ chức hợp tác Liên Chính phủ, liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, không thể không nhắc đến vai trò của các tổ chức và cá nhân của các nước ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, góp phần tăng cường đoàn kết và phát triển trong nội khối. Với mục đích tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ASEAN trong nhân dân, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho việc hợp tác giữa các nước ASEAN, Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cùng một số tổ chức thành viên (Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – ASEAN, các hội Hữu nghị song phương của Việt Nam với các nước ASEAN), phối hợp với Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Ban Đối ngoại Trung Ương Đảng, Bộ Ngoại Giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ... và Công ty Cổ phần truyền thông Đông Nam tổ chức sự kiện "Vì một Cộng đồng ASEAN Đoàn kết và Phát triển" – Vinh danh "Sao vàng ASEAN" cho các tổ chức, doanh nhân ASEAN tiêu biểu và kỷ niệm chương "Vì Hòa bình – Hữu nghị - Phát triển" cho doanh nhân tiêu biểu của các nước ASEAN.