CHƯƠNG TRÌNH "SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐƯỢC TIN DÙNG' LẦN II - 2014

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thế thao – Du lịch, Đài truyền hình Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Nam phối hợp tổ chức .

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện kế hoạch công tác Tuyên giáo, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này lên tầm cao hơn, tăng cường kết quả tuyên truyền thể chế hóa các chủ trương, chính sách phát triển, mở rộng thị trường nội địa, cổ vũ, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ … động viên nhân dân cả nước xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; Thúc đẩy các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến nội dung , phương thức của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thế thao – Du lịch, Đài truyền hình Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Nam phối hợp tổ chức chương trình “Sản phẩm dịch vụ Việt Nam được tin dùng” với các nội dung sau:

- Hội thảo quốc gia “Văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam – Từ tầm nhìn đến giải pháp

- Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền cho tuần lễ văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam  

- Gặp mặt, giao lưu, tôn vinh các điển hình thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xét tặng “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng” cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc phát triển mở rộng thị trường nội địa (Danh hiệu do người tiêu dùng bình chọn qua website của các cơ quan tổ chức).

Qua 02 lần tổ chức chương trình thành công tốt đẹp giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng” chính thức được Ban thi đua khen thưởng Trung ương cho phép tổ chức theo quy chế và luật thi đua khen thưởng quốc gia.