CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG 'VIETNAM BEST COMPANY" 2014

Chương trình có sự tham vấn chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KH – Đt), Viện Quản lý phát hành chứng khoán (Ủy ban CKNN), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, ổn định, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và thân thiện đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp thuộc Hội khoa học kinh tế Việt Nam, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Nam phối hợp thực hiện chương trình "Vietnam Best Company - Top Doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực tài chính tốt 2014". Chương trình có sự tham vấn chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KH – Đt), Viện Quản lý phát hành chứng khoán (Ủy ban CKNN), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Chương trình nhằm phân tích và đánh giá thực trạng của các doanh nghiệp dựa trên báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp bằng quy mô định lượng và các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính nghiêm túc, tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của Ban Tổ chức, bên cạnh đó là các hoạt động đánh giá độc lập. Chương trình sẽ góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp, đồng thời danh sách các doanh nghiệp được công bố sẽ là cẩm nang cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính lựa chọn đối tác hoạt động kinh doanh.

Việc đánh giá và công bố "Vietnam Best Company - Top Doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực tài chính tốt 2014", góp phần nâng hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam, từ đó cải thiện nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hồ sơ báo cáo năng lực hoạt động doanh nghiệp đã được đưa vào tài liệu tham khảo của World Bank tại Việt Nam, chương trình cũng đã được tổ chức Jica của Nhật coi là một trong những chương trình điển hình đánh giá sức khỏe, tài chính, chỉ số niềm tin của doanh nghiệp.